Thông báo chung 24/12/2014 08:45:13

Thông báo nhận BHYT ( năm học 2014-2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG CT HSSV                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

 (Năm học 2014-2015)

 Kính gởi:

- Các Khoa, Các Trung tâm

- Các em Sinh viên

Phòng Y tế trường ngày 03 tháng 10 năm 2014 đã nhận về đợt I - 2766 thẻ BHYT năm học 2014-2015 của Sinh viên.

 Phòng Y tế trường thông báo đến các Khoa, các Trung tâm, các em Sinh viên có tên trong danh sách file đính kèm mời đến phòng Y tế, phòng 511QT để nhận thẻ BHYT.

 Đề nghị các Khoa, các Trung tâm thông báo cho Giảng viên cố vấn học tập, cán sự lớp và sinh viên biết đến nhận thẻ BHYT.

Ghi chú:

- Cố vấn học tập nhận cho SV, lập danh sách ký ghi họ tên

- Nhận cho lớp, nhóm mua BHYT, đem hóa đơn thu tiền.

- Cá nhân nhận, nhận giúp SV trình thẻ SV hoặc CMND.

 (Điện thoại Phòng Y tế: YS Đỗ Thắng  0511 3827111-511. 0986151552).

Y TẾ TRƯỜNG

Ý ĐỖ THẮNG

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: