Tin hoạt động Trường 18/09/2014 04:15:14

ĐH Duy Tân được Bảo hiểm xã hôi thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen về công tác BHYT

           Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó có bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã được thể hiện đầy đủ, đồng bộ, trong Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 là văn bản pháp lý cao nhất thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) và chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

          Thực hiện công văn chỉ đạo số 7383/UBND-VX ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2013-2014; trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt công tác BHYT và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt, phối hợp với các Trường ĐH, CĐ và Sở GD &ĐT tổ chức triển khai thực hiện có kết quả công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn. Trong năm học 2013-2014, trường Đại Học Duy Tân đã tích cực thực hiện công tác BHYT trong sinh viên, công tác BHYT luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm, chỉ đạo cho các đơn vị có liên quan tích cực thực hiện. Tỉ lệ sinh viên tham gia BHYT cao, công tác phục vụ khám điều trị ban đầu rất được quan tâm chu đáo và được BHXH thành phố ghi nhận và đánh giá cao. Tổng kết năm học 2013-2014 trường ĐH Duy Tân đã được Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố trao tặng “Giấy khen đã có thành tích trong việc thực hiện tốt Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2013-2014”.

          Mục tiêu năm học 2014-2015, công tác BHYT học sinh, sinh viên của trường sẽ hiệu quả hơn, từng bước đi vào nề nếp và phấn đấu đạt tỉ lệ 100% sinh viên tham gia BHYT.

                                                                                                                                                                                                                       (Nguyễn Văn Thái)

» Tin mới nhất:

» Tin khác: