Tin hoạt động Trường 15/12/2016 09:38:03

ĐH Duy Tân nhận Bằng khen của Bộ GD & ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2012 - 2016

Ngày 25 và 26-8, tại Trường Đại học Nha Trang, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạp trao Bằng khen cho 10 tập thể khu vực phía Bắc

Tại Hội nghị, Bộ cũng đã mời các chuyên gia ngành Công an, Văn hóa tập huấn chuyên đề thực hiện Luật Phòng chống khủng bố và triển khai thực hiện các biện pháp phối hợp phòng, chống âm mưu, thủ đoạn kích động, lôi kéo HSSV tham gia hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước; Giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên mạng internet, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến cho HSSV.

 
Giai đoạn 2012-2016, chương trình công tác HSSV đã đạt được những kết quả quan trọng như: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của HSSV được tăng cường. HSSV được hỗ trợ, tạo điều kiện tốt trong học tập và rèn luyện; Bước đầu xác lập được cơ chế thực hiện công tác HSSV đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ và đổi mới giáo dục-đào tạo, một số nhà trường đã phát huy sự chủ động, sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý sinh viên; Công tác an ninh trật tự trong các nhà trường được đảm bảo. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, y tế trường học được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác HSSV cũng còn một số tồn tại như: Một bộ phận HSSV còn có biểu hiện, hành vi sa sút về đạo đức, lối sống; nhận thức về vị trí, vai trò của công tác HSSV ở một số trường còn chưa đầy đủ, công tác giáo dục, tuyên truyền chưa được đổi mới, đa dạng.

 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác HSSV: Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện công tác HSSV; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV...

Tại Hội nghị, Trường Đại học Duy Tân đã vinh dự là một trong 22 tập thể của toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác sinh viên giai đoạn 2012-2016.

 

» Tin mới nhất:

» Tin khác: