Sinh Viên Đảng Viên 09/09/2017 07:24:45

Chi bộ sinh viên Khối Kinh Tế và XHNV tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện công văn số03/2017/HDA-VPDUy, ngày 05 tháng 06 năm 2017 của BTV Đảng ủy Trường Đại học Duy Tânvề việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020. Qua thời gian làm công tác chuẩn bị xây dựng nội dung, kế hoạch, được sự đồng ý và chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHDuy Tân, vào tối ngày 7 tháng 9 năm 2017 tại cơ sở đào tạo 365 Phan Chu Trinh, Chi bộ Sinh Viên khối Kinh Tế và XHNV tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. 

Nhằm Đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; lựa chọn và bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tại Đại hội lần này Chi bộ vinh dự đón tiếp các đại biểu: Đ/c Võ Thanh Hải - Ủy viên BTV Đảng uỷ, phó Bí thư thường trực Đảng ủy trường. Anh Mai Xuân Bình – UV BTV Đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường. Và đặc biệt có mặt đầy đủ của các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, các cảm tình đảng, các quần chúng ưu tú thuộc sinh viên khối Kinh Tế và XHNV.

Với trách nhiệm và tình cảm của mình, các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, đặc biệt đ/c Hải chức vụ phó bí thư đã dành thời gian về dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Đ/c Võ Thanh Hải phát biểu và đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà chi bộ đã đạt được, đồng thời đ/c cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đ/c đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội về các phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ và đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 gồm 3 đồng chí do Đ/c Nguyễn Thôi tiếp tục đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ.

Sau buổi Đại hội chi bộ thành công tốt đẹp – BCH mới đã ra mắt và tổ chức tiến hành buổi họp đầu tiên của chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

 (BBT website)