Kết quả rèn luyện 20/11/2014 10:29:07

Thông Báo V/v kiểm tra, đánh giá lại điểm rèn luyện năm học 2013-2014 (theo tinh thần cuộc họp bàn về tổ chức đánh giá Điểm rèn luyện ngày 19/11/2014)

THÔNG BÁO

V/v  kiểm tra, đánh giá lại điểm rèn luyện năm học 2013-2014

(theo tinh thần cuộc họp bàn về tổ chức đánh giá Điểm rèn luyện ngày 19/11/2014)

(Xem file đính kèm)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: