Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 06/11/2018 03:02:47

Quyết định số 5468/QĐ-ĐHDT v/v cấp 4 suất học bổng cho 4 sinh viên K23 là học sinh giỏi toàn diện học năm lớp 12 ( Cấp cho năm học 2018-2019)

Quyết định số 5468/QĐ-ĐHDT v/v cấp 4 suất học bổng cho 4 sinh viên K23 là học sinh giỏi toàn diện học năm lớp 12

( Cấp cho năm học 2018-2019)

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: