Quyết định khen thưởng + Học Bổng cho SV 26/09/2018 09:09:09

Quyết định số 3466/QĐ-ĐHDT v/v giảm 30% học phí học kỳ II năm 2017-2018

Quyết định số 3466/QĐ-ĐHDT v/v giảm 30% học phí học kỳ II năm 2017-2018 cho sinh viên K21 đang theo học chuyên ngành Văn Báo chí và Văn hóa Du Lịch thuộc khoa KHXH&NV

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: