Chế độ chính sách 23/05/2016 08:07:46

Hướng dẫn số 1520/HD-ĐHDT về việc Triển khai thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ về chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên từ năm học 2015-2016 đền năm học 2020-2021

Hướng dẫn số 1520/HD-ĐHDT về việc Triển khai thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ về chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên từ năm học 2015-2016 đền năm học 2020-2021.

Xem nội dung chi tiết và biểu mẫu ở file đính kèm

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: