Quyết định kỷ luật SV vi phạm 08/07/2020 03:40:44

Quyết định số 1659/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Lê Bảo Trung - Lớp K19XDD - Nhờ người khác thi hộ

Quyết định số 1659/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Lê Bảo Trung - Lớp K19XDD - Nhờ người khác thi hộ

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: