Quyết định kỷ luật SV vi phạm 11/09/2019 02:44:00

Quyết định số 3354/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Bùi Văn Nghĩa - Lớp D23YDH A-B - Sử dụng bằng tốt nghiệp giả để nộp thi tuyển và nhập học

Quyết định số 3354/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Bùi Văn Nghĩa - Lớp D23YDH A-B - Sử dụng bằng tốt nghiệp giả để nộp thi tuyển và nhập học 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: