Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 09:59:35

Quyết định số 2050/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Huỳnh Nguyễn Hạnh Nhân - Lớp T20YDH3A - Nhờ người học hộ.

Quyết định số 2050/QĐ-ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên Huỳnh Nguyễn Hạnh Nhân - Lớp T20YDH3A - Nhờ người học hộ.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: