Quyết định kỷ luật SV vi phạm 26/10/2017 09:41:00

Quyết định kỷ luật sinh viên Bùi Ngọc Anh Lớp T20YDHA1_B - Nhờ người học hộ.

 

 

Quyết định kỷ luật sinh viên Bùi Ngọc Anh Lớp T20YDHA1_B - Nhờ người học hộ môn Hóa dược 1


» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: