Quyết định kỷ luật SV vi phạm 19/06/2015 08:34:01

Quyết định số 1438/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Đặng Quốc Việt - Lớp D17QTH

Quyết định số 1438/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Đặng Quốc Việt - Lớp D17QTH

Đã vi phạm: Nhờ người thi hộ trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 17/05/2015    

Hình thức kỷ luật: Đình chỉ học tập một năm học

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: