Thông báo chung 06/01/2020 10:16:53

Thông báo v/v nhận tiền học bổng HKI năm học 2019-2020

Thời gian nhận tiền thưởng chi tiết trong file đính kèm :

http://hssv.duytan.edu.vn/uploads/b7a27c7f-31ec-49f3-bbce-917a38a01be6_thongbaonhantienthuong2020.pdf

Danh sách sinh viên được nhận tiền học bổng, khen thưởng và miễn giảm học phí, vui lòng xem tại

http://hssv.duytan.edu.vn/Home/CategoryDetail/vn/190/quyet%20dinh%20khen%20thuong%20+%20hoc%20bong%20cho%20sv

 

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: