Thông báo chung 19/04/2019 10:20:23

Thông báo về việc đăng ký tham gia xét chọn quỹ học bổng nữ sinh kỷ thuật 2019

HỌC BỔNG NỮ SINH VIÊN  KỸ THUẬT AMCHAM 2019 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TẠI TP.HCM VÀ ĐÀ NẴNG

1. Giá trị học bổng:

55 suất, mỗi suất trị giá 8,000,000 VND tiền mặt hoặc 1 khóa học anh văn 6,000,000 VND

       2. Đối tượng áp dụng

- Sinh viên nữ, đang học 2 năm cuối thuộc danh sách trường và khoa xem tại ĐÂY 

- Điểm trung bình tích lũy từ 6,5 trở lên

- Năng động trong các hoạt động ngoại khóa

- Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng

3. Hồ sơ gồm

- Điền đơn đăng ký online tại: http://www.bit.ly/acwes2019

- Bảng điểm scan có dấu mộc xác nhận từ nhà trường

- Bảng scan các giấy chứng nhận, giải thưởng, bằng khen có liên quan

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

[F] http://bit.ly/2YGGKem
[W] http://www.amchamvietnam.com/acwes2019
[T] 28 3824 3743 (Ms. Thanh Trang)
[E] amcham-wes@amchamvietnam.com

» Tin mới nhất:

» Tin khác: