Thông báo chung 04/01/2017 09:23:44

Thông báo về việc SV K22 khoa Y nộp bổ sung Giấy xác nhận Đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự tuổi 17

xem file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: